Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

İletişim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Giriş
  • Merkez ve Taşra Teşkilatımızın Telefon hatlarının bina içerisinde ve bina dışında muntazam olarak çektirilmesini sağlamak ve kontrol etmek, kullanılan dahili abonelerin bina içi hat ve telefon makine arızalarını gidermek,
  • Telsiz Haberleşme Sistemleri  Temin ve Tesis Hizmetleri ve Bakım Onarım Hizmetlerini yerine getirmek,
  • Teşkilatta kullanılan telsiz, role, telefon santralleri, telefon, faks ve kriptolu telefon makinelerinin bakım ve onarımını yapmak,
  • Pol-Net veri merkezine erişim sağlayan karasal hatların veri güvenliğini sağlamak,
  • Acil Çağrı Lokasyon Bilgileri projesi kapsamında hem GSM operatörlerinden hem de Türk Telekom’dan gelen lokasyon verilerinin güvenli bir iletişim altyapısı üzerinden Haberleşme Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak,​
  • CİMER
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı