Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Muhabere İşletme Şube Müdürlüğü

Giriş
  • Haberleşme operatörlerinin bilgi ve becerisini, görev kabiliyet ve yeteneklerini arttırıcı eğitim programları düzenlemek, çalışmaları yürütmek,
  • Kriptolu haberleşme hizmetleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyerek bu hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
  • Merkez Teşkilatı Haber Merkezini işletmek ve telefon santral operatörlük hizmeti sağlamak.​
  • CİMER
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı