Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Radyo ve Foto Film Şube Müdürlüğü

Giriş
 

  • Danışma kurulunun önerileri, müzik ve film denetim komisyonunun raporları ve yönetim kurulu kararları ile, ilgili mevzuat çerçevesinde yayın ve yapım hizmetlerini yapmak,
  • Yönetim kurulunun tespit ettiği yayın esasları ve yıllık genel planda öngörülen hedeflere uygun olarak radyo programları, video filmler ve fotoğraf çalışmaları yapmak,
  • Merkez Radyo ve Foto-Film Şube Müdürlüğü ile illerdeki Radyo ve Foto-Film ünitelerinin hizmetleriyle ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını sağlamak,
  • Kriz merkezine canlı görüntü aktarımını sağlamak,​
  • CİMER
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı